Kopija od Otvoritveni dogodek – ONLINE PRENOS

$0.00

👨🏻‍💼👩🏻‍💼 Za koga? Raziskovalci, študenti s področja humanistike, družboslovja in umetnosti ter podjetja, ki vas zanima trajnost in socialne inovacije.

📍 Kje? Online prenos

📅 Kdaj? Ponedeljek, 16. 10. 2023.

🔊 Dogodek se bo delno odvijal v angleščini. / Part of the programme will be held in English.

44 in stock

Category: Tag:

Description

9.00 – 9.10 Otvoritev festivala: Pozdravni nagovor dekana UL EF, SPIRIT

9.10 – 9.40 Osrednja govornica: Vesna Žabkar: Vidiki trajnosti in kako trajnostna so podjetja v Sloveniji

“Številne raziskave v razvitem svetu kažejo, da trajnostno delovanje podjetjem lahko prinese višjo konkurenčno prednost, izboljšanje javne podobe in ugleda podjetja. V skupini raziskovalcev na Ekonomski fakulteti smo se lotili celostnega ovrednotenja trajnostnega delovanja podjetij v Sloveniji s pomočjo Trajnostnega poslovnega indeksa (TPI), ki vključuje okoljski (ekološki), družbeni in upravljalski vidik. Do sedaj zbrani podatki dajejo širši vpogled v trajnostno delovanje velikih in srednje velikih podjetij pri nas, tako glede na lastno poročanje kot glede na stališča, ki jih ima širša slovenska javnost do trajnosti teh podjetij.”

9.40 – 11.40 Desetletje praktičnih izkušenj in spoznanj strateške, trajnostne in krožne transformacije slovenskih podjetij – SPIRIT Slovenija

11:40 – 12:00 Predstavitev dveh novih laboratorijev na Ekonomski fakulteti UL: Vedenjski in finančni laboratorij

13.30 – 14.00 Osrednja govornica: Kathryn van der Wiel, Impact Support Officer, University of Warwick (member of EUTOPIA Allience): SSHA innovation and impact generation TBD / Netehnološke inovacije in vpliv na družbo

14.00 – 15.00 Razprava: Kako spodbuditi nastanek in prenos netehnoloških inovacij v družbo – moderator Jan Peloza, ImpactHub

 

Več o soorganizatorju dogodka:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani