Trajnost in netehnološke inovacije ter ogled Vedenjskega in Finančnega laboratorija EF UL – V ŽIVO

0.00

👨🏻‍💼👩🏻‍💼 Za koga? Raziskovalci in študenti s področja humanistike, družboslovja in umetnosti ter predstavniki gospodarstva, ki jih zanimajo trajnost in socialne inovacije.

📍 Kje? Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

📅 Kdaj? Ponedeljek, 16. 10. 2023, od 9.00 do 15.00.

🔊 Dogodek se bo delno odvijal v angleščini. / Part of the programme will be held in English.

1 na zalogi

Kategorija: Oznaka:

Opis

9.00–9.10 Otvoritev festivala – Pozdravna nagovora:

prof. dr. Tomaž Turk, dekan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL)

Rok Capl, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija, Javna agencija

 

TRAJNOST

9.10–9.40 Osrednja govornica: prof. dr. Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta UL: Vidiki trajnosti in kako trajnostna so podjetja v Sloveniji

“Številne raziskave v razvitem svetu kažejo, da trajnostno delovanje podjetjem lahko prinese višjo konkurenčno prednost, izboljšanje javne podobe in ugleda podjetja. V skupini raziskovalcev na Ekonomski fakulteti UL smo se lotili celostnega ovrednotenja trajnostnega delovanja podjetij v Sloveniji s pomočjo Trajnostnega poslovnega indeksa (TPI), ki vključuje okoljski (ekološki), družbeni in upravljavski vidik. Do sedaj zbrani podatki dajejo širši vpogled v trajnostno delovanje velikih in srednje velikih podjetij pri nas, tako glede na lastno poročanje kot glede na stališča, ki jih ima širša slovenska javnost do trajnosti teh podjetij.”

9.40–11.40 Desetletje praktičnih izkušenj strateške, trajnostne in krožne transformacije slovenskih podjetij – Alenka Hren, SPIRIT Slovenija z gosti:

Bojan Spolenak, direktor podjetja EMO FRITE d.o.o. iz Celja

Filip Rojs, direktor podjetja Flycom Technologies d.o.o. iz Kranja ter

Adriana Rejc Buhovac in Nenad Savič, člana ekspertne skupine SPIRIT Slovenija

Govorili bomo o pomenu celovitega strateškega pristopa k vpeljevanju trajnostnih vidikov v poslovanje, kaj to v praksi pomeni in kako se udejanja. S strani predstavnikov dveh podjetij, bomo spoznali njihove individualne izkušnje, ključna spoznanja in učinke tekom izvedbe celovitega procesa strateške transformacije njihovega poslovanja in oblikovanja dolgoročnih trajnostnih in krožnih poslovnih strategij ter poslovnih modelov.

VEDENJSKI IN FINANČNI LABORATORIJ

11.40–12.00 Predstavitev dveh novih laboratorijev na Ekonomski fakulteti UL, Vedenjskega in Finančnega laboratorija

12.00–12.30 Pogostitev

12.30–13.30 Mreženje / Ogled novih laboratorijev v manjših skupinah (opis spodaj)  

 

NETEHNOLOŠKE INOVACIJE

13.30–14.00 Osrednji govornici: Kathryn van der Wiel in Emma Roberts, University of Warwick (member of EUTOPIA Alliance): Innovation and impact generation in Social Sciences, Humanities and Arts (SSHA) / Netehnološke inovacije in vpliv na družbo

Kathryn van der Wiel, Research Impact Manager – Social Sciences: Social Science research can make a vital and distinctive contribution to our understanding of human behaviour and the needs, choices and beliefs which underpin public services, educational progression, the uptake of environmental initiatives and cultural participation. How can we work with a wide range of stakeholders to maximise the value and reach of Social Science, and do our bit to achieve a green future, better health and wellbeing, create opportunities and build a secure and resilient world?”

Emma Roberts, Research Impact Manager – Arts: “Research from the Arts and Humanities has a vital role to play in understanding our past and shaping our future; from working with communities to improve their wellbeing and empowering their participation in public life, to invigorating our cultural and artistic landscape, to informing policy-making at local, national and international levels.”

14.00–15.00 Razprava: Kako spodbuditi nastanek in prenos netehnoloških inovacij v družbo 

  • Eva Esih, magistrica psihologije (UL) ter magistrica učenja in razvoja organizacij (Univerza v Maastrichtu), direktorica in soustanoviteljica podjetja PsyBit
  • izr. prof. dr. Alenka Slavec Gomezel, Ekonomska fakulteta UL, nosilka predmeta Socialno podjetništvo
  • izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. šp. vzg., Fakulteta za šport UL, Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja – SLOfit
  • Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost.

Moderator bo Jan Peloza, Impact Hub Ljubljana.

Zaključne besede: prof. mag. Matjaž Drevenšek, prorektor Univerze v Ljubljani za umetnost.  

 

______________________________

Ogled Vedenjskega in Finančnega laboratorija: V okviru Infrastrukturnega centra Ekonomske fakultete (ICEF) delujeta:

  • Vedenjski laboratorij Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Vedenjski laboratorij je prostor za interdisciplinarno eksperimentalno raziskovanje človeškega vedenja na področjih raziskovanja vedenja potrošnikov, turistov, odločevalcev v procesih in oskrbovalnih verigah, zaposlenih, vodij in podjetnikov pri delu in nevroznanstvenega raziskovanja vedenja drugih relevantnih populacij. Omogoča kakovostno kvalitativno in kvantitativno raziskovanje in eksperimente ter preučevanje vedenja oseb v kontroliranem okolju in je primeren za uporabo številnim raziskovalnim skupinam v Sloveniji, ki se ukvarjajo z raziskovanjem vedenja oseb. Poleg temeljnih raziskav v okviru raziskovalnih skupin v Sloveniji, bo lahko oprema vključena tudi v aplikativne raziskave s področja vedenja oseb, ki so lahko uporabne za gospodarske družbe. Ogled je zanimiv za raziskovalce s področja humanistike, družboslovja, medicine, zdravstva, socialnega dela, ki raziskujejo različno vedenje oseb, zdravje, nakupno vedenje, vedenje potrošnikov …

  • Finančni laboratorij Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Finančni laboratorij omogoča raziskave na področju kognitivnih znanosti (filozofije, psihologije, računalništva, družbenih ved, nevroznanosti) v povezavi s finančnimi informacijami, finančnimi sistemi, sprejemanjem odločitev v povezavi s financami, vodenjem, kot tudi z raziskavami na področju možnih sprememb finančnih sistemov, oblikovanja drugačnih okoljsko, socialno in trajnostno prijaznejših načinov investiranja, vse do tovrstnih možnih sprememb finančnih sistemov. Ambicija je tudi vzpostavitev nacionalnega referenčnega laboratorija, ki bo omogočal izkustveno učenje, zagotavljal možnosti za dvig finančne pismenosti in s tem posledično zagotovitev enakih možnosti za različne, tudi ranljive skupine prebivalstva. Finančna pismenost je eden od temeljev za uspešno prihodnost in življenje posameznikov. Finančnega opismenjevanja se lotevajo različne organizacije, vendar pa slednje ne omogočajo izkustvenega učenja v sodobno opremljeni eksperimentalni finančni učilnici. Ogled je zanimiv za: raziskovalce s področja financ, analiz, predikcij, aktuarstva (FMF), strojnega učenja (FRI, FE), upravljanja in analiziranja velikih baz podatkov (FS) …

 

 

Več o soorganizatorju dogodka: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani  

 

  • V sodelovanju s projektom AGILE

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.