Prispevki Lekovih akademskih in raziskovalnih partneric

Lekove akademske in raziskovalne partnerice predstavljajo svoje najbolj prodorne tematike. Poleg teh, ki jih bodo njihovi predstavniki in predstavnice predstavili v živo na dogodku, si poglejte še preostale v pisni obliki.

Za večjo dostopnost in možnost povezovanja med odmori za kavo, bodo sklopi prispevkov po posameznih partnericah dostopni preko kod za oddaljeni dostop.

Najbolj prodorne tematike Lekovih akademskih in raziskovalnih partneric v obliki kratkih prispevkov:

1. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL:

Intenzifikacija biokatalitskih procesov z implementacijo mikroreaktorjev z imobiliziranimi biokatalizatorji,

Avtorji: Polona Žnidaršič Plazl, Igor Plazl, Gorazd Stojkovič, Nataša Miložič, Martin Lubej, Mojca Seručnik, Tadej Menegatti, Borut Šketa

Razvozlavanje kinetičnih poti, ki določajo agregacijo in stabilnost terapevtskih protiteles,

Avtorji: Marko Bunc, San Hadži, Christian Graf, Matjaž Bončina in Jurij Lah

Hitra, direktna in ne-invazivna metoda ter pripadajoči matematični model za določanje količine imobiliziranega proteina,

Avtorji: Rok Ambrožič, Rok Mravljak, Aleš Podgornik

Razvoj presejalnih testov za detekcijo homodimerizacije proteinov v bakteriji Escherichia coli,

Avtorji: Liza Ulčakar, Matej Butala, Marko Novinec

2. Nacionalni inštitut za biologijo:

Razumevanje celičnih procesov za izboljšanje biotehnoloških procesov,

Avtorji: Anže Županič, Marko Petek, Maja Križnik, Kristina Gruden, Špela Baebler

Eksperimentalni modeli naslednje generacije za napredne raziskave raka in preučevanje učinkovitosti terapevtskih pristopov,

Avtorici: Barbara Breznik, Metka Novak

Tradicionalni in novi pristopi za proučevanje mutagenosti in genotoksičnosti in vitro,

Avtorji: Alja Štern, Matjaž Novak, Martina Štampar, Katja Kološa, Bojana Žegura

Uporaba visokozmogljivega sekvenciranja za zanavanje nezaželenih agensov in nukelinskih kislin v biofarmacevtikih,

Avtorji: Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, David Dobnik

3. Medicinska fakulteta, UM:

ADME model in vitro,

Avtorica: doc. dr. Tina Maver

Funkcionalni celični modeli za proučevanje učinkovitosti bioloških in drugih terapevtskih učinkovin,

Avtorji: Larisa Goričan, Gregor Jezernik, Anja Bizjak, Mario Gorenjak, Uroš Potočnik, Boris Gole

Bioinformatska integracija genomskih, transkriptomskih in proteomskih podatkov za študij bioloških zdravil,

Avtorji: M. Gorenjak, B. Gole, G. Jezernik, H. S. Čelešnik, A. Bizjak, L. Goričan, M. Krušič, M. Petek, U. Potočnik

Testiranje citotoksičnosti in vitro: povezovanje teorije in prakse,

Avtor: asist. dr. Jan Rožanc

Rentgenska (nano)tomografija v biomedicini,

Avtor: asist. dr. Boštjan Vihar

4. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, UP:

Klasifikacija lezij multiple skleroze na osnovi QSM slik,

Avtorja: Peter Rogelj, Nedim Šišić

Prispevek molekularnih sprememb k razvoju sarkopenije – ali lahko pripomore k razvoju novih strategij zdravljenja?,

Avtorici: Felicita Urzi, Elena Bužan

Vpliv vodnega ekstrakta laškega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G.) na vnetne parametre in mikrobioto pri ljudeh z znaki metabolnega sindroma,

Avtorji: Matjaž Hladnik, Ana Petelin, Karmen Šik Novak, Zala Jenko Pražnikar, Alenka Baruca Arbeiter, Katja Kramberger, Saša Kenig in Dunja Bandelj

Izboljšanje simulacijskega usposabljanja pri porodu v medenični vstavi z uporabo sledenja pogleda in glave// Advancing simulation training in breech deliveries using gaze and head tracking,

Avtorji: Lili Steblovnik, Matjaž Kljun, Luis A. Leiva, Kayhan Latifzadeh, Miha Lučovnik, Iztok Devetak, Klen Čopič Pucihar

5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UM:

Dejavnost GMP certificiranega laboratorija,

Avtor: prof. dr. Zoran Novak

Napredni procesi za nove produkte,

Avtor: akad. prof. dr. Željko Knez

Napredna analitika trdnih snovi in tradicionalne analitske metode,

Avtor: Matjaž Finšgar

Računalniško-podprto načrtovanje zdravilnih učinkovin ter eksperimentalna karakterizacija agregacijskih mehanizmov biofarmacevtikov,

Avtorji: Marko Jukić, Matja Zalar in Urban Bren

6. Fakulteta za strojništvo, UM:

Modeliranje liofilizacije v laboratorijskih in proizvodnih napravah,

Avtorji: Matjaž Hriberšek, Matej Zadravec, Jure Ravnik, Matjaž Ramšak, Blaž Kamenik

Termografsko in numerično določanje kožnih melonomov,

Avtorji: Jurij Iljaž, Jure Marn, Timi Gomboc, Ivan Horvat, Matjaž Hriberšek

Simulacije toka zraka in transporta aerosolov v človeških dihalih,

Avtorji: Jure Ravnik, Jana Wedel, Paul Steinmann, Matjaž Hriberšek, Timi Gomboc

Trajnostno producirana bakterijska nanoceluza ter funkcionalne koloidne formulacije kot sistemi za dostavo zdravil,

Avtorji: Lidija Fras Zemljič, Matej Bračič, Janja Trček, Urška Jančič in Selestina Gorgieva

7. Biotehniška fakulteta, UL:

Razvoj potencialnega probiotika Bacillus subtilis PS-216 za piščance,

Avtorice: asist. dr. Katarina Šimunović, doc. dr. Polonca Štefanič, izr. prof. dr. Anja Klančnik, prof. dr. Sonja Smole-Možina, prof. dr. Ines Mandić Mulec

8. Fakulteta za farmacijo, UL:

Izzivi priprave tablet s trdno disperzijo – napredni pristopi vrednotenja sproščanja in absorpcije vgrajene učinkovine,

Avtorji: Tilen Huzjak, Katja Berginc, Ognen Jakasanovski, Vid Puž, Katarina Kreft Zajc, Žiga Jeraj, Biljana Janković

Razvoj in optimizacija liofilizacije biofarmacevtikov,

Avtorice: dr. Maja Bjelošević Žiberna, izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Uporaba himernih spojin za pan-razgradnjo proteinov družine zaviralcev apoptoze

Avtorica: Aleša Bricelj

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.